[DANSKE NYHEDER SPECIAL]
Sidst rettet: 05. juli 2000, 14:51


Beretning og Årsregnskab 1999

for BLA*net v/ Leif E. Andersen SE: 1777 5391

[ 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 ]

Beretning

I 1999 skiftede BLA*nets fokus dramatisk - fra primært at udgive Danske Nyheder og Dillesport til at beskæftige sig med konsultentydelser og kursusvirksomhed inden for IT-branchen. Skiftet var dog planlagt - faktisk siden starten i 1994. Jeg har nu defineret 3 teknologi-områder, som basis for forretningen: Open Source, Java-udvikling og netværk.

Open Source

Siden starten i 1994 har Linux været brugt internt i BLA*net, både til vores interne servere og som basis for produktionen af Danske Nyheder og DilleSport. Den ekspertise og interesse udnytter vi nu - dels i form af foredrag og kurser - dels som rettesnor for vores udviklingsprojekter.

Java-udvikling

Rådgivning omkring udviklingsprojekter baseret på Sun's java-miljø har bidraget mest til årets gode resultat. Vi fik lov til at deltage som ekstern konsulent på SU-projektet for min tidligere arbejdsgiver, CSC Danmark, selv om det måtte ske på dispensation. Udover at indtægterne fra denne rådgivning udgør en væsentlig del af omsætning, så har erfaringerne fra projektet være til stor glæde for mig - og håber jeg - også for kursusdeltagerne på mine java-kurser. Desværre betød den megen travlhed, at det ikke lykkedes at få sat gang i nogle udviklingsprojekter med java i 1999.

Netværk

Over tyve års erfaring i netværksteknologi, og mere end 10 år med internettet, kan ikke undgå at smitte af på den retning, som min virksomhed tager. I 1999 havde vi fornøjelsen at udvikle og gennemføre flere weekend-kurser i TCP/IP for PROSA's medlemmer.

Danske Nyheder - DilleSport

Vi har ikke opgivet at udgive nyheder og sportspecialerne - tværtimod. 1999 bliver det sidste år med indsamling fra læserne. Det skyldes blandt andet, at kun ca. 10% af de kendte læsere betalte, at det var besværligt at administrere de mange små bidrag og endelig at der er begyndt at vise sig muligheder for at bruge websiderne for at skaffe omsætning for BLA*net. Vi nåede i 1999 bl.a. at starte udgivelse af et blad, nemlig et medlemsblad for en Badminton-klub i Herlev. Ellers var vores store oplevelse Badminton VM i Brøndby i maj måned, hvor BLA*net blev mere sponsor (i form af IT-konsulentydelser) end en journalistisk dækning, som det var planlagt. Andre store DilleSport Specials var alle indenfor Badminton: DM, Danish Open, All England, Copenhagen Masters og Scottish Open. Disse begivenheder - og de fremtidige - er nu fuldt sponsoreret af BLA*net, der dækker rejseudgifter og teleomkostninger, samt selvfølgelig lægger udstyr til.

Udgivelsen af Danske Nyheder er stadig et resultat af mange menneskers frivillige og ulønnede indsats. Vi sender især en tak til Freddy Jensen og Sunsite på AUC ved Karsten Thygesen, der forestår henholdsvis administration og distribution af e-postudgaven af de daglige nyhedsresuméer. Tak også til Kirsten Blaemire, USA, fordi hun forestod indsamlingen af bidrag fra USA.

Fremtiden

Vi fortsætter nu med at fokusere på kerneområderne - konsulentydelser, systemudvikling og undervisning i Open Source, Java og Netværksteknologi, samt udgive Danske Nyheder og DilleSport Specials. Sidstnævnte områder ventes at give anledning til en del opgaver indenfor webproduktion og rådgivning. Indenfor Open Source vil vi tage initiativer til at drive et par projekter netop med nyhedsformidling og specialarrangementer (a.l.a. Badminton VM). Desuden håber vi at kunne indrage Dille i virksomhedens drift. Jeg håber også på at blive certificeret som java-programmør og -udvikler i løbet 2000. Det overvejes, om en eller anden form for Linux-certificering vil kunne betale sig.

Udløbet af år 1999 markerede også afslutningen af vores netsamarbejde med TeleDanmark Internet. De opsagde den faste 28.8 kbit/s linie, vi har haft i en del år. Årsagen var forældet teknologi. Vi opgraderede derfor til ISDN, men TeleDanmark Internet var ikke i stand til at genskabe forbindelsen til internettet via ISDN. Indtil en ADSL-forbindelse bliver mulig, må vi igen regne med stærkt forhøjede teleomkostninger.

Efter at have lavet denne beretning og årsregnskab hvert år ved hjælp af en meget gammel udgave af MS-Works (version 1.0) til DOS, er dette fremstillet udelukkende ved hjælp af gratis-programmer og Open Source. Sun's StarOffice v.5.2 for Linux er en værdig efterfølger for Works-pakken.Med venlig HilsenLeif Erik Andersen

                    1. juli 2000

Bemærkninger

Omlægningen til et moderne regnskabssystem har været meget kaotisk, og datamaterialet har desværre ikke været så ensartet, som de tidligere år. Derfor er det ikke muligt at lave en total oversigt over alle konti som sidste år. Alle indtægter og udgifter, der er i virksomheden, samt mellemregningskontoen er medtaget i fuld omfang (Dog ikke i den udgave, der offentliggjort på internettet).Websider

Et resume af dette årsregnskab er lagt ud sammen med de øvrige siden 1994 på vores web-adresse, http://www.blanet.dk under henvisning ”Om BLA*net”.
Bemærkninger:

Skyldig moms blev betalt til tiden, 1. marts 2000. De ubetalte fakturaer havde alle 30 dages netto, og blev betalt inden for tiden i januar måned.

Bemærkninger 2:

Anlæg drejer sig om to nye computere - en stationær Fujitsu Integra (Dina) og en laptop af mærket Powernotebook fra Datacentrum (Andante). Desuden blev 2 eksisterende stationære maskiner (Benji og Multi) opgraderet med ny mainbords, RAM og HD, så de nu er fuldt up to date. Den gamle maskine mille ”arvede” i øvrigt en HD og et mainboard fra den en af de opgraderede maskiner, og er nu også igen en kraftfuld server. Vi anskaffede også en CD-brænder af mærket Plextor, som blev taget i brug til fremstilling af kursusmateriale i foråret 2000.