[DANSKE NYHEDER SPECIAL]
Sidst rettet: 05. juli 2000, 14:54


Beretning og Årsregnskab 1998

for BLA*net v/ Leif E. Andersen SE: 1777 5391

[ 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 ]

Beretning

Virksomhedens formål er først og fremmest at udgive Danske Nyheder og DilleSport, Danmarks første rent internet-baserede nyhedstjeneste. Nyhederne blev første gang sendt 5. januar 1993, og BLA*net blev etableret 1. juni 1994. I 1995 gik nyhederne på WWW (findes nu på http://www.danske-nyheder.dk/).

I 1998 fortsatte DilleSport's samarbejde med Dansk Badmintonforbund, og specialdækningen blev koncentreret om badminton. DilleSport var tilstede ved All England, VM, DM, Danish Open og Copenhagen Masters Udenlandsrejserne foregår i Dille's ferie, og det er kun omkostningerne til mobil-telefonerne, som BLA*net dækker. DilleSport siderne kan findes på adressen www.dillesport.dk. Ellers lå DilleSport på lavt blus, da Dille på grund af rådihedsregler for dagpenge ikke måtte deltage i BLA*nets arbejde de første par måneder af 1998.

Vi fortsatte også den daglige nyhedsdækning uændret både på e-post og WWW. I august valgte vi at opsige samarbejdet med Forum (www.forum.dk), da vi ikke fandt, at vores udbytte af samarbejdet stod mål med indsatsen. I slutningen af året måtte vi skifte distributør af nyhederne, da Sysadmin.com pludselig gik off-line i længere tid. Nyhedsdistributionen har nu fundet et godt hjem hos Sunsite på Ålborg Universitet.

Ellers var hovedaktiviteten opstart af et helt nyt og langt mere givtigt forretningsområde. Undervisning og rådgivning i programmeludvikling med java. Det var nærmest et tilfælde, at undertegnede fik mulighed for at undervise medlemmer af fagforeningen Prosa i java-programmering. Det gik overraskende godt, og det medfører, at dette regnskab er det sidste som fritidsvirksomhed.

Fremtiden

Java-området medførte i de første måneder af næste regnskabsår så mange engagementer, at jeg besluttede at opsige mit fuldtidsjob pr. 31. marts 1999. Aktiviteterne er blevet udvidet til også at omfatte undervisning og rådgivning i Linux (som BLA*net har brugt til produktion af nyhederne siden starten) og internet-teknologi.

Tak

Danske Nyheder og DilleSport kunne ikke eksistere uden en masse frivilliges arbejde. Tak først og fremmest til min kone, Bodil "Dille" Andersen, der bruger sine ferier og en del fritid på at skabe indholdet i DilleSport og som sparker mig igang igen, når jeg er ved at opgive det hele. Desuden Freddy Jensen, Linda Bissum (Sysadmin.com) og nu også Sunsites Karsten Thygesen, som forslog at flytte nyhedsdistributionen til Ålborg. Tak også til Henrik Morhorst, der stod for indsamlingerne til "Leif-fonden" i USA. Tak til TeleDanmark Internet (tidl. DKnet), der stiller gopher-plads til rådighed og sponsorer vores direkte linie. Vi siger også tak til de mange, der har sendt os små historier og tip - bliv endelig ved. Den regelmæssige læser vil se, at mange finder vej til udgivelserne. Sidst - men naturligvis ikke mindst - tak til de mange, der har sendt os pengebidrag - enten direkte eller til "Leif-fonden".

Udvalgte sider fra dette regnskab vil være tilgængeligt online på internet-adressen http://www.blanet.dk/ i den nærmeste fremtid.

Med Venlig Hilsen
Leif Erik Andersen
30. juni 1999

Resultat for 1998

Bemærk: Der er anvendt engelsk notation i beløbsangivelserne.

 
Driftsresultat for 1998
======================= 

Omsætning Bidrag 8,389.89 Kursus 30,240.00 Konsulent 0.00 Ialt 38,629.89 Drift teleomk. (30,361.33) sysadmin 0.00 andet (6,454.00) bankgebyr (50.00) Resultat før rente 1,764.56 Renter 10.30 Resultat før afskr. 1,774.86 Afskrivninger (16,914.59) Afskrivning skattemæss. (13,311.03) Resultat efter afskrivning (15,139.73) do. - skattemæssigt (11,536.17)

Balance pr 31/12 1998 =====================

Anlæg 39,467.37 Egenkapital 61,080.85 Udest. mom 0.00 Mellemregn. 16,091.96 Bankkonto 385.58 Forudbet. 1,642.10 *) Girokonto 38,961.96 Aktiver 78,814.91 Passiver 78,814.91

*) Overført fra sidste år. Beløbet blev ikke indtægtsført i 1998, selv om det var planlagt. Det skete i februar 1999.

Webudgaven af regnskabet indeholder ikke specificerede kontoudtog, bortset fra:

Konto: bidrag

Bidrag fra læsere af Danske Nyheder.

----------------------------------------------------------
Dato   Bilag  Beløb (inc.)Moms    Bemærk
----------------------------------------------------------
 17/1/97 F0000458   100.00   0.00  Ross - Canada
 5/1/98 F0000456   400.00   0.00  Hansen - Japan
 9/1/98 F0000463   300.00   0.00  Thorsen - Uganda
 10/1/98 F0000455   100.00   20.00  Svendsen - UK
 16/1/98 F0000457   100.00   0.00  Ankær - Sydafrika
 20/1/98 F0000464   100.00   20.00  Dahl - Holland
 21/1/98 F0000459   100.00   0.00  Christensen - USA
 27/1/98 F0000461   200.00   0.00  Kleinman - USA
 27/1/98 F0000466   150.00   30.00  Nielsen - 8382 Hinne
 29/1/98 F0000460   300.00   60.00  Buch - France
 30/1/98 F0000462   300.00   60.00  Anonym - UK
 12/2/98 F0000465   100.00   20.00  Norrild - 3460 Birke
 15/2/98 F0000467  4,081.89   0.00  Mordhorst - USA
 1/7/98 F0000470   150.00   30.00  Meede - 4800 Nykøbin
 1/7/98 F0000471   150.00   30.00  Gwilliam - Storbrita
 1/7/98 F0000472   100.00   0.00  Rasmussen - USA
 1/7/98 F0000473   100.00   20.00  Boghandel - 7900 Nyk
 1/7/98 F0000468   400.00   0.00  Larsen - Mauritius
 1/7/98 F0000469   140.00   28.00  Høyer - Holland
 2/7/98 F0000475   100.00   0.00  Johansen - Canada
 2/7/98 F0000474   200.00   40.00  Bousba - Belgien
 2/7/98 F0000476   200.00   40.00  Gräfenstein - Sverig
 3/7/98 F0000477   140.00   28.00  Sejrøe-Olsen - Belgi
 14/7/98 F0000478   280.00   56.00  Quenon - Italien
 3/8/98 F0000479   300.00   0.00  Stolle - Singapore
 17/8/98 F0000480   200.00   0.00  Evans - Australien
 17/8/98 F0000481   100.00   20.00  Svendsen - Storbrita
----------------------------------------------------------
bidrag  ialt    8,891.89  502.00
     x. Moms   8,389.89
Der var kun en indsamling i 1998, da Henrik Mordhorst flyttede fra USA. Vi fik først en ny indsamler igen i foråret 1999. Vi fik heller ikke afregnet for forårsindsamlingen 1998 med Henrik inden 31. december 1998. Bilag F0000467 er fra efterårsindsamlingen 1997. Sidste års total: 34,200.79 kr. inkl. moms.