[DANSKE NYHEDER SPECIAL]
Sidst rettet: 05. juli 2000, 14:54


Beretning og Årsregnskab 1994

[ 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 ]

Beretning

Virksomhed blev påbegyndt 1. juni 1994

Indskud foretaget 1. juli 1995, i form af midler (opsparede renter) fra 2 etableringskonti fra henholdvis 1982 og 1983. Udover renterne på 44.865,04 kr, som blev BLA*net's startkapital, står der 35.000 i forlods afskrivning som først kunne frigives efter 31. december 1994.

Jeg har udnyttet den særregel, at indskud fra før 1984, kun behøver at være 30.000 kr.

Virksomhedens formål er at udgive Danske Nyheder, Dillesport og Dansk Netsurfernyt. Det er elektroniske nyhedsbreve, der sendes via internettet til danskere og danskinteresserede i hele verden. Der var knap 800 abonnenter ved udgangen af 1994. Af historiske årsager administreres abonnementslisterne på en maskine i Californien, men BLA*net's maskiner fungerer som reserve-distribution. Udover abonnement, som i sig selv er gratis, placeres nyhederne på elektroniske opslags tavler. Udgifterne ved produktionen dækkes via frivillige bidrag og sponsor kontrakter. Der var ikke indgået sponsorkontrakter i 1994.

Derudover er virksomhedens formål at fungere som et laboratorium for nye udvikling af nye koncepter med internet-teknologi, baseret på informationsformidling og freeware-programmel. (Det meste programmel på BLA*net er freeware)

Virksomheden drives som fritidsvirksomhed, med en daglig arbejdsindsats på ikke under 2 timer. Nyhederne udkommer mandag til fredag, og er på mellem 250 og 300 linier tekst (5 - 7 sider)

Fremtiden

I løbet af 1995 vil aktiviteterne blive udvidet, og de første firma-sponsorer ventes i hus. Det er planen, at de ekstra midler det giver, i første omgang skal bruges til at forbedre indholdet i nyhederne, og dække nye områder, bl.a. ved indkøb af artikler fra free-lance journalister. Nyhederne på WWW med aktuelle billeder ventes også i drift. DilleSport og Dansk NetSurferNyt vil formentlig udkomme via separate lister i traditionelt abonnement. Desuden vil vi forsøge med distribution af andres tidskrifter i kommision.

Med Venlig Hilsen

Leif Erik Andersen

Regnskab

Åbningsbalance pr. 1/7-1994

         Aktiver           Passiver
 
     Bankkonto  44.865,04    Egenkapital  44.865,04

Driftsresultat for 1994

 Omsætning (u. moms)      22.858,63  
 Driftsudgifter (u. moms)   (12.318,75)  
 Resultat før rente             10.539,88 
 Rente               13,06   
 Resultat efter rente            10.552,94 

Balance pr. 31/12 1994

 Anlæg        37.258,00  Egenkapital 55.417,98
 Mellemregning (1)  2.409,13  
 Debitor (2)     9.704,63  
 Udest. momsref. (3) 4.894,00  
 Checks (3)      550,00  
 Bankkonto.       602,22  
                  
 Balance       55.417,98        55.417,98

Der er ikke foretaget afskrivninger (forlodsafskrivninger, se særlig konto nedenfor), ligesom overskuddet skal blive i virksomheden som hensat overskud.

Noter:

 1. Et forbistret uheld! Min giro-konto skulle have været ført over i virksomheden. Denne konto vil være nulstillet pr. 1. juli 1995.
 2. Faktura F0000039 var ikke betalt 31/12-94. Det skete 16/1-95.
 3. Momsrefusion indkom 6/2-95

Omsætning (indtægter)

Her listes alle de bidrag vi har modtaget i 1994 til udsendelse af "Danske nyheder", både med og uden moms. Under bemærkninger er angivet efternavn og oprindelsesland (idet der ikke skal trækkes moms fra lande uden for EU)

   Dato Bilag   Beløb m.moms  u. moms Bemærkning
------------------------------------------------------------------------ 
  2/7/94 B0000001  2.155,00    1.724,00 Danske bidrag Michael
  4/8/94 F0000002  7.600,00    7.600,00 Leif-Fonden (Thor), USA
 28/10/94 F0000003   100,00     100,00 Levinson, Japan
 28/10/94 F0000004   100,00     80,00 Daabeck, UK
 28/10/94 F0000005   100,00     80,00 Kornerup, DK
 12/11/94 F0000006   100,00     100,00 Christiansen, Japan
 12/11/94 F0000007   100,00     80,00 Christensen, UK
 13/11/94 F0000008   150,00     150,00 Petersen, Japan
 13/11/94 F0000009   100,00     100,00 Rytb?, USA
 13/11/94 F0000010   200,00     200,00 Rasmussen, Australien
 13/11/94 F0000011   100,00     80,00 Nielsen, DK
 13/11/94 F0000012   100,00     80,00 Kjeldgaard, DK
 13/11/94 F0000013   100,00     100,00 Eilers, Canada
 17/11/94 F0000014   150,00     120,00 Mortensen, Italien
 19/11/94 F0000015   100,00     100,00 Wajsman, USA
 19/11/94 F0000016   100,00     80,00 Velling, UK
 19/11/94 F0000017   100,00     80,00 Moeller-Olsen, Belgien
 19/11/94 F0000018   100,00     100,00 Thøgersen, Australien
 21/11/94 F0000019   100,00     100,00 Haselgrove, USA
 21/11/94 F0000020   100,00     80,00 Hansen, DK
 24/11/94 F0000021   100,00     80,00 Mortense, DK
 24/11/94 F0000022   100,00     100,00 Sorensen, USA
 27/11/94 F0000023   150,00     120,00 Albretsen, DK
 28/11/94 F0000024   50,00     50,00 Arildsen, USA
  1/12/94 F0000025   100,00     100,00 Lange, Japan
  1/12/94 F0000026   200,00     160,00 Leth, DK
  1/12/94 F0000027   50,00     40,00 Heise, DK
  2/12/94 F0000028   100,00     80,00 Kieffer-Olsen, DK
  2/12/94 F0000029   125,00     100,00 Truelsen, DK
  3/12/94 F0000030   100,00     80,00 Østergård, Belgien
  5/12/94 F0000031   200,00     200,00 Lund, Sri Lanka
  5/12/94 F0000032   150,00     120,00 Gräfenstein, Tyskland
 13/12/94 F0000033   200,00     200,00 Nørgaard, Mexico
 20/12/94 F0000034   200,00     160,00 Høgedal & Pedersen, Spanien
 30/12/94 F0000035   150,00     150,00 Poulsen mfl., USA
 30/12/94 F0000036   100,00     100,00 Thalbitzer, Philipinerne
 30/12/94 F0000037   100,00     100,00 Axboe & Nielsen, USA
 30/12/94 F0000038   100,00     80,00 Christiansen, Nederlandene
 31/12/94 F0000039  9.704,63    9,704,63 Leif-Fonden (Kaare), USA
-------------------------------------------------------------------------                       
  Ialt med moms  23734,63 uden 22.858,63 

Leif-Fonden er det uformelle navn, indsamlere bruger når de samler bidrag ind. Der har været to indsamlere i USA, Thor Poulsen og Kaare Danielsen. I første halvår samlede Michael Espersen ind også i Danmark.